Conference Donors/Sponsors

SNNameDonation (USD)
1Ambika Tiwari101
2Ananta Acharya 101
3Bharat Pokharel 101
4Bhawani Mishra 15
5Chakra Budhathoki101
6Dainik Karki Nepali 155
7Dev Paudel 111
8Dilip Panthee50
9Drona Rasali103
10Gita Koirala Bhandari 101
11Gopi Upreti 20
12Kemika Bhandari525
13Liam International Corporation, Canada 500
14Lila B. Karki551
15Manoj Karkee151
16Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)500
17Megha Parajulee 551
18Nabin Sedhain 5
19Narayan Khadka 100
20Nanda P. Joshi 600
21Nitya Nanda Khanal105
22Omkar Joshi 51
23Pradeep Wagle 525
24Rajan Ghimire 100
25Raju Adhikari 40
26Ramesh Khanal103
27Ramjee Ghimire 101
28Santosh Dhakal 101
29Shiva Makaju 101
30Shyam Kandel 151
31Steve Turner 200
32Sushil Thapa 101
33Tilak Mahato40
34Uma Karki 301
Total 6,462